Algemene voorwaarden

Lesperiode
Je spreekt met Astrid per periode een aantal lessen af en geeft aan hoeveel periodes je les wilt hebben. Een periode zit tussen de schoolvakanties in. Astrid hanteert de schoolvakanties van het basisonderwijs regio Midden Nederland. In de schoolvakantie zullen er geen lessen worden gegeven, tenzij anders is afgesproken. Je schrijft je in door middel van een inschrijfformulier. Je ontvangt een overzicht van de lessen die zijn afgesproken.

Betaling
De afgesproken lessen worden vooruit betaald. Je krijgt hiervan een factuur. Betalingen dienen binnen de betalingstermijn (vermeld op de factuur) voldaan te worden.
Inningskosten: alle door Astrid te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden zijn voor rekening van de leerling.

Ziekte / uitval les
Bij afzegging van een les geldt de 24-uurs regel. Als er voor die 24 uur afgezegd wordt, kan de les binnen de afgesproken periode ingehaald worden.
Bij tijdige afzegging door de leerling probeert Astrid de les binnen de periode waarin de lessen zijn afgesproken te verzetten. Lukt dit niet, dan wordt de les doorgeschoven naar de volgende periode als extra les. Mocht het dan onverhoopt nog niet lukken, dan heb je geen recht op teruggave van het lesgeld.
Als de les door Astrid wordt afgezegd, dan probeert ze de les binnen de periode waarin de lessen zijn afgesproken te verzetten. Lukt dit niet, dan wordt de les doorgeschoven naar de volgende periode. Mocht het dan onverhoopt nog niet lukken, dan heb je geen recht op teruggave van het lesgeld.

Aansprakelijkheid
Astrid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vernieling aan eigendommen, ondervonden tijdens de lessen of op heen- en terugweg.
Deelname aan de lessen zijn geheel op eigen risico.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De gegevens van de deelnemer worden alleen gebruikt voor eigen administratie en niet gebruikt voor andere doeleinden.