Algemene voorwaarden

Lesperiode
Je spreekt met Astrid per periode een aantal lessen af en geeft aan hoeveel periodes je les wilt hebben. Een periode zit tussen de schoolvakanties in. Je ontvangt een overzicht van de lessen die zijn afgesproken. In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen les gegeven. (uitzonderingen daargelaten) Je schrijft je in door middel van een inschrijfformulier.

Betaling

De afgesproken lessen worden in termijnen vooruit betaald. Je krijgt hiervan een factuur. Betalingen dienen binnen de betalingstermijn (vermeld op de factuur) voldaan te worden. Inningskosten: alle door Astrid te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden zijn voor rekening van de leerling.

Afmelden

Afmelden doe je minimaal 24 uur van tevoren via WhatsApp, e-mail of telefonisch.
Bij tijdige afmelding door de leerling probeert Astrid de les binnen de periode waarin de lessen zijn afgesproken te verzetten. Lukt dit niet, dan wordt de les online gegeven.
Als de les door Astrid wordt afgezegd, dan probeert ze de les binnen de periode waarin de lessen zijn afgesproken te verzetten. Lukt dit niet, dan wordt de les online gegeven.
Mocht het toch niet lukken om binnen de periode de les te verzetten of om deze online te geven, dan heb je geen recht op teruggave van het lesgeld.

Aansprakelijkheid
Astrid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vernieling aan eigendommen, ondervonden tijdens de lessen of op heen- en terugweg.
Deelname aan de lessen zijn geheel op eigen risico.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De gegevens van de deelnemer worden alleen gebruikt voor eigen administratie en niet gebruikt voor andere doeleinden.

Vakanties en feestdagen

Schoolvakanties 2021-2022
Feestdagen 2022