Algemene voorwaarden

Schooljaar

Een schooljaar bestaat uit 5 periodes. Je kunt je op ieder moment inschrijven.
Je spreekt per periode een aantal lessen af en samen met Astrid bespreek je hoeveel periodes je les wilt hebben.
In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen les gegeven.
Je schrijft je in door middel van een inschrijfformulier.

Betaling

De afgesproken lessen worden in termijnen vooruit betaald. Je krijgt hiervan een factuur.
Betalingen dienen binnen de betalingstermijn (vermeld op de factuur) voldaan te worden.
Inningskosten: alle door Astrid te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden zijn voor rekening van de cursist.

Afmelden

Afmelden doe je minimaal 24 uur van tevoren via WhatsApp, e-mail of telefonisch.
Bij afmelding door de leerling probeert Astrid de les binnen de periode waarin de lessen zijn afgesproken te verzetten. Lukt dit niet, dan heb je geen recht op teruggave van het lesgeld.
Als de les door Astrid wordt afgezegd, dan probeert ze de les binnen de periode waarin de lessen zijn afgesproken te verzetten. Lukt dit niet, dan wordt de les verrekend met de volgende factuur.

Aansprakelijkheid

Astrid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vernieling aan eigendommen, ondervonden tijdens de lessen of op heen- en terugweg.
Deelname aan de lessen zijn geheel op eigen risico.